انواع مدل فروشگاه اینترنتی

انواع مدل فروشگاه اینترنتی

به طور کلی فروشگاه های اینترنتی، بر اساس دو فاکتور نوع کالا و ماهیت طرفین معامله به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند. تمامی فروشگاه های اینترنتی در یک چیز مشترک هستند، و آن هم فروش است! همه آن ها کار فروش انجام می دهند؛ ولی این فروش انواع مختلفی میتواند داشته باشد که در …

انواع مدل فروشگاه اینترنتی ادامه »