پکیج های طراحی سایت

پکیج پایه

برای کسب و کارهای نوپا
 • هاست 1 گیگ سالانه
 • دامنه ir
 • طراحی صفحات اصلی
 • طراحی 6 برگه
 • آموزش مدیریت سایت
 • پشتیبانی: 3 ماه
 • قالب آماده
 • قابلیت ارتقا به پکیج های دیگر
 • تحویل 4 الی 7 روز
4/500/000
تومان
اقتصادی

پکیج پیشرفته

برای شروع اوج کسب و کار
 • هاست 5 گیگ سالانه
 • دامنه ir یا com
 • طراحی اختصاصی صفحه اصلی
 • دریافت اینماد
 • طراحی بنر و تصاویر مورد نیاز
 • آموزش مدیریت سایت
 • پشتیبانی: 6 ماه
 • قابلیت ارتقا به پکیج های دیگر
 • تحویل 6 الی 12 روز
9/000/000
تومان

پکیج حرفه ای

حالا وقت بهترین شدنه!
 • هاست 10 گیگ سالانه
 • دامنه com
 • طراحی اختصاصی تمام صفحات
 • دریافت اینماد و درگاه پرداخت
 • طراحی بنر و تصاویر اختصاصی
 • آموزش مدیریت سایت
 • پشتیبانی: 12 ماه
 • قابلیت ارتقا به پکیج های دیگر
 • تحویل 12 الی 20 روز
15/000/000
تومان
پیشنهادی